درباره بنیاد زبان کلامستان

شفاف هستیم، متفاوت هستیم

چرا هستیم؟
1. بیست سال همکاری با موسسات مختلف و نبودن ابزارهای اجرای خواسته های درست و استاندارد آموزشی
2. کهنه بودن سیستم های آموزش زبان در ایران بزرگ
3. فضای بسته موجود در موسسات زبان و ندادن فرصت به جوانان و خلاقیت های آنها
4. اندوخته داشتن بیش از بیست سال تجربه در آموزش به تمامی رده های سنی و فرهنگی و تحصیلاتی جامعه
5. نگاه های کوتاه مدت و مشتری گونه به بحث آموزش زبان در میان بسیاری از موسسات آموزش زبان

اهداف مان چیست؟
1. آموزش زبان آن گونه که یک ایرانی یا فارسی زبان به بهترین شکل می آموزد
2. ایجاد فضایی برای آموزش زبان کاربردی نه صرفا دانش کتابی
3. فراهم کردن فرصت برای اساتید علاقمند به تدریس با علاقه و عشق و تعصب به این زمینه فرهنگی
4. ایجاد این باور که بس است دیگر خواندیم و نیاموختیم!
5. فراهم کردن گرمترین و دوستانه ترین محیط و امکانات آموزشی برای بیشترین علاقمندان به آموزش زبان

 

ابزارهایمان کدام است؟
1. اساتید مجرب با مدارک به روز بین المللی و دانشگاهی
2. محیطی راحت و امکانات آموزشی مدرن
3. سالها تجربه اموزشی و علم به روشهای درست تدریس
4. نظارت دقیق و پویای فرد به فرد در تمام مراحل آموزشی
5. زبان آموزان مصاحبه شده و گزینش شده با آینده ای روشن که در مراحل مختلف دست چین میشوند تا دائم سطح کیفی و فرهنگی افراد حاضر در حد استاندارد باقی بماند

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی