دوره های تخصصی آموزش زبان های خارجی ویژه زبان آموزانی که دوره های با هدف و زمینه ای خاص برای یادگیری زبان اقدام میکنند. در این دوره ها دروس و مباحث پیشرفته و تخصصی زبان تدریس میشود…

دوره آمادگی آزمون IELTS

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید!

در این دوره زبان آموز با قوانین آزمون آشنا شده و سعی میشود با برگزاری کارگاه های رفع اشکال و رفع ضعف های شخصی در مهارت ها، نقاط ضعف وی برطرف و نقاط قوت او بیشتر تقویت گردد…

تماس بگیرید!