دوره آموزشی Bridge

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید!

در دوره Bridge وارد مهارتهای دیگر می شویم. تلاش می کنیم تا مهارت خواندن، نوشتن و شنیدن را نیز در زبان انگلیسی شناخته و بکار ببریم. با استفاده از منابع مختلف، Reading را تمرین می کنیم. درک مطلب کار می کنیم و…

تماس بگیرید!