دوره آموزشی (Turbo German Learning (TGL

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید!

در این دوره سعی می کنیم به صورت گروهی مکالمات روزمره آلمانی را با تلفظ درست و با تکرار و در نهایت ساختن مکالمه ای در همان زمینه بیاموزیم. در مورد موضوع ترم فیلم می بینیم، بحث میکنیم، ترانه می شنویم و گرامر مخصوص آن درس را می خوانیم…

تماس بگیرید!