دوره Free Discussion

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید!

در این دوره به صورت گروهی سعی می کنیم در جلسات بحث آزاد، مکالمات روزمره یا تخصصی را با تلفظ درست و گرامر صحیح تمرین کرده و از مباحثه و تبادل نظر لذت ببریم…

تماس بگیرید!