دوره آموزشی (Think Thoughts Talk (TTT

بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید!

این دوره مناسب زبان آموزان آزمونهای مهاجرت و مکالمات تجاری و حقوقی مانند PTE , IELTS و TOEFL میباشد. زبان آموزان در این دوره به صورت گروهی، مکالمات انگلیسی به منظور مهاجرت، شرکت در جلسات کاری، آمادگی آزمون های بین المللی را می آموزند.

تماس بگیرید!